عید سعیدفطربرشمامبارک

99246094870648364226

شهادت مولی الموحدین ولیالی بزرگ قدر تسلیت باد

این منم، بیدار، از هول گناه / مى کنم، بر آسمان شب، نگاه
این منم، از راه دور افتاده اى / رایگان، عمر خود از کف داده اى
این منم، در دستِ غفلت ها اسیر / اى خداى مهربان، دستم بگیر . . .
علی

منشوراخلاقی پیشخوان دولت

مدیران محترم دفاترپیشخوان استان باسلام واحترام به پیوست منشوراخلاقی مصوب درآیین نامه دفاترپیشخوان به حضورتقدیم میگردد لذاضمن چاپ برگه منشوردرقطع A3 آنرادرمعرض دید عموم قرارداده وضمن اطلاع رسانی خودوپرسنل تحت امرراملزم به انجام آن نماییم .
منشوراخلاقی پیشخوان

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

تمدیدمجوز پیشخوان

به اطلاع کلیه مدیران دفتراستان میرساندکسانی که مدت اعتبارپروانه آنهاسه ماه باقی مانده است سریعاباارسال مدارک ذیل به انجمن جهت تمدیدپروانه تاتاریخ93/04/15اقدام فرماینددرغیراینصورت عواقب بعدی به عهده مسئول دفترخواهدبود.
1-گواهی عدم اعتیاد
2-گواهی عدم سوءپیشینه
3-استعلام ازانجمن صنفی
4-اصل مجوز
5-کپی ازتمامی صفهات شناسنامه وکپی کارت ملی

کاش در اين رمضان لايق ديدار شويم.***سحري با نظر لطف تو بيدارشويم

 

fu5117 آمد به سرای دل سی‌ روز شکیبایی
هرگز نبود ماهی این سان همه زیبایی
هر صبح سحر آید آیات سماواتی
هر شام اذان گوید بر سفره مینایی
حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

قیمت پیشنهادی تلفن ثابت در سال93

قیمت پیشنهادی کارمزد تلفن ثابت در سال 93
نوع خدمت قیمت (ريال) قیمت پیشنهادی (ريال)
بررسی امکانات و تغییر مکان 22500 50000
تغییرنام 10000 50000
بررسی امکانات و تغییر نام و مکان 32500 70000
بررسی امکانات درصورت جواب رد، تسویه حساب میان دوره ای، خلاصه سازی و پشت نویسی پرونده های مشترکین، تهیه شناسنامه مشترکین، ارائه برگ اعلام بدهی به مشترکین با توجه به کارکرد میان دوره، صدور انواع اخطاریه 5000 10000
بستن صفر دوم بین الملل 10000 20000
باز نمودن صفر دوم بین الملل 2000 20000
قطع به درخواست مشترک- مراجع ذیصلاح قانونی و… 5000 20000
وصل به درخواست مشترک- مراجع ذیصلاح قانونی و… 2500 20000
تعویض شماره 15000 30000
برقراری یا قطع خدمات مکالمات سه نفره و خدمات ویژه2000 20000
برقراری یا قطع سرویس های اینترنت از جمله ISDN,ADSL,IN 2000 20000
ارائه ریز مکالمات6000 تا 3 برگ20000به ازای هر برگ اضافه 5000
اصلاح نشانی و بررسی علل عدم وصول قبض 5000 20000
دایری مجدد تلفنهای تخلیه شده 2500 20000
وصل تلفن قطع یک طرفه و دوطرفه به علت بدهی2500 20000
صدور قبض المثنی 2000 10000
استرداد ودیعه تلفن 7500 20000
درخواست استرداد فیش 5000 20000
تغییر عنوان یا حذف شماره در اطلاعات 118 2000 50000
بررسی شکایات مشترکین نظیر مزاحمت تلفنی 10000 30000
درخواست تلفن موقت، تلفن همگانی ، خطوط دیتا 5000
ثبت نام تلفن منجر به دایری تلفن از مرحله تحویل فرم- بررسی امکانات فنی و صدور معرفینامه به بانک – تشکیل پرونده تا مرحله دایری و تحویل پرونده مشترک به مرکز مربوطه 10500 50000