ارسال مدارک درپایان هرروز به اداره گاز

به اطلاع مدیران محترم دفاتری که باشرکت گاز قرارداددارندمیرساندمدارک تحویلی از مشترکین محترم شرکت گاز هرشهرستان بایستی تاپایان همانروزنسبت به ارسال کلیه مدارک به شرکت گازشهرستان خوداقدام ورسید مربوطه رادریافت نمایند بدیهی است طبق مفادقراردادمسئولیت ناشی از عدم تحویل پرونده ها درهمانروز برعهده مدیر دفترمیباشد وبه طورقاطع بادفتربرخورد خواهدگردید.لذاشایسته است جهت جلوگیری از قطع سرویس یاپیامدهای قانونی بعدی آن که متوجه انجمن صنفی میباشد وبه وجهه کاری دفاترلطمه خواهد خوردبانظم کامل وبه صورت مرتب نسبت به ارسال پرونده ها اقدام لازم رامعمول فرمایید.
images

باتشکرروابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

نرخ خدمات برق دردفاترپیشخوان استان

مدیران محترم دفاتر پیشخوان استان سمنان باسلام واحترام به پیوست نرخ جدیدخدمات برق به حضوراعلام میگردد وازتاریخ 93/08/01 قابل اجرامیباشد لذاشایسته است مدیران محترم ضمن نصب نرخنامه درمعرض دیدمشترکان محترم نسبت به ارائه بیمه نامه تضامین معتبراقدام نمایندعدم ارائه بیمه نامه تاده(10) روزکاری موجب قطع مجوزدسترسی به ارائه خدمات برق میگرددضمنا نمونه قرارداد بااداره برق به زودی برروی سایت قرارخواهدگرفت
مجدداتاکیدمیگردد مهلت ارسال بیمه نامه های تضامین از امروز به مدت 10روزمیباشدکه به هیچ عنوان فابل تمدید نیست
کارمزد خدمات برق

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

توضیحات رییس انجمن درخصوص قراردادپست بانک

مدیران محترم دفاترپیشخوان ذیلا عین مطلب ریاست محترم انجمن صنفی جهت استحضاربه حضوراعلام میگردد:
images
به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتر استان می‌رساند در مورخه 26/7/93در محل استانداری با حضور رئیس محترم کارگروه و مدیریت محترم پست بانک جلسه ای پیرامون قرارداد پست بانک برگزار گردید که در آن جلسه دغدغه دفاتر در خصوص انعقاد قرارداد مطرح گردید که مدیریت محترم پست بانک در خصوص قرارداد فعلی اظهار داشتند قرارداد بصورت یکنواخت در کل کشور تدوین و همه ملزم به رعایت آن می باشیم و نمی توانیم در آن دخل وتصرف داشته باشیم اگر انجمن‌ها پیشنهادی دارند کتبا به پست بانک اعلام، تا موارد به مرکز اعلام گردد و در آنجا تصمیم‌گیری نمایند واین اطمینان را به دفاتر استان که اکثریت قاطع به سلامت کار می‌کنند می‌دهم با امضاء این قرارداد هیچ مشکلی متوجه آنها نخواهد بود و این قرارداد برای کسانی مشکل ساز است که به دنبال سوء استفاده از مسائل مالی می باشند.
در نهایت ریاست محترم کارگروه مطالب ارزشمندی در خصوص تعامل با دفاتر پیشخوان جهت انعقاد قرارداد به مدیریت محترم پست بانک اعلام فرمودند که خود نشاندهنده حساسیت کارگروه نسبت به قراردادها می‌باشد که جا دارد از ایشان و دبیرمحترم کارگروه تشکر وقدردانی نمایم در نهایت پس از شنیدن صحبت‌های مدیریت محترم پست بانک واینکه در رسیدگی به مشکلات دفاتر تعامل بیشتری با انجمن برقرار گردد به کلیه دفاتر استان که همگی آنها به لحاظ سلامت مالی زبانزد سایر استانها می‌باشند اعلام می گرددامضاء قرارداد وتعهد محضری برای آنان مشکل ساز نخواهد بود و فقط کسانی با این این قرارداد مشکل دارند که به دنبال سوء استفاده از مسائل مالی می‌باشند لذا شما که همگی از دفاتر زحمتکش وپاک استان می‌باشید از امضاء اینگونه قراددادها واهمه نداشته و با آرامش خاطر می‌توانید نسبت به امضاء قرارداد یا تمدید آن اقدام نمایید .

عضویت درسامانه کانون کشوری (درگاه خدمات پیشخوان)

ماژول
مدیران محترم باعنایت به فراخوانهای اعلام شده توسط کانون دفاترکشورکه ازطریق سامانه epishkhan.irبه دفاترمحترم ارائه میگردد لذاشایسته است دفاترمحترمی که تاکنون به عضویت سامانه فوق نرسیده اندتاکیدمیگردد جهت سهولت درارائه خدمات وفراخوانهای سراسری ماژول درگاه فوق راتهیه نمایید .
لینک ثبت نام ماژول کانون سراسری ازآدرس ذیل قابل دسترسی میباشد:
www.epishkhan.ir

ارائه خدمت فروش اینترنت شرکت ارتباطات ثابت ایران

مدیران محترم دفاترپیشخوان ذیلا عین نامه شرکت پیشخوان ایرانیان جهت اعلام آمادگی دفاتراستان سمنان برای ارائه خدمات ارتباطات ثابت ایران به حضوراعلام میگردد مدیران محترم درصورت تمایل آمادگی خودراحداکثرتا پایان روز یکشنبه 93/07/20 به بخش انفورماتیک انجمن اعلام فرمایند.
پل ارتباطی کمیته انفورماتیک:
ارسال پیامک به سامانه پیامکی انجمن یا ارسال فکس به شماره33667007 ویاارسال ایمیل به آدرس ایمیل انفورماتیک(pishkhan-eskandaryan@hotmail.com)

fanavaran اینترنت اشنای اول

برگزاری دوره آموزشی مالیات خودرو

index
به اطلاع کلیه مدیران دفاتر پیشخوان می رساند کلاس آموزشی مالیات (امور خودرویی) در تاریخ 19/07/93 راس ساعت 9:30 دقیقه در شهرستان سمنان میدان معلم ابتدای بلوار بسیج کتابخانه مرکزی برگزار می گردد.
لذا لازم است کلیه دفاتر در دوره مربوطه شرکت فرمایند.دسترسی به سایت امور خودرویی منوط به گذراندن دوره آموزشی مربوطه می باشد.