اطلاعیه مهم خدمات خودرویی کانون کشوری دفاترپیشخوان

اطلاعیه شماره (40) مالیات بر مشاغل خودرو/ 93/11/04 پایان زمان موقت دسترسی برروی اینترنت

پیرو اطلاعیه شماره 39 بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر محترم پیشخوان دولت سراسر کشور میرساند حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور سرویس مالیات برمشاغل خودرو از تاریخ 1393/11/04 صرفا برروی شبکه ملی دفاتر پیشخوان (SIN) ارائه و دسترسی موقت قطع خواهد شد.

لذا از دفاتری که تا کنون موفق به اتصال به شبکه دفاتر (SIN) نشده اند تقاضا می شود با توجه به الزام ارائه خدمات برروی بستر مذکور ، درخواست های خود را از شرکت های مخابرات و انجمن های استانی پیگیری نمایند.

مجددا یادآور می گردد دسترسی از تاریخ 1393/11/04 برای سرویس مشاغل خودرو الزاما از طریق شبکه ملی دفاتر پیشخوان (SIN) میسرخواهد بود.

اطلاعیه کانون کشوری درخصوص آموزش امومالیاتی مشاغل خودرویی

گازاطلاعیه شماره (36) مالیات بر مشاغل خودرو/ در خصوص ثبت نام دردوره آموزش تکمیلی

پیرو اطلاعیه شماره 35 بدینوسیله به اطلاع کلیه دفاتر پیشخوان دولت سراسر کشور که از موفق به گذراندن دوره آموزشی نشده اند، می رساند با توجه به نیاز به برنامه ریزی جهت برگزاری دور دوم کلاس های آموزشی برای دفاتر مذکور، خواهشمند است تمایل خود جهت شرکت در این دوره آموزشی را با ثبت نام از طریق آدرس زیر اعلام نمایید.

http://www.partners.ir/register

اطلاعیه مهم طرح ساین

ساین
مدیران محترم دفاترپیشخوان استان سمنان
پیرواطلاعیه های قبلی طرح ساین نظربه اهمیت موضوع وعدم ارسال اطلاعات جدید برخی دفاترتاکید میگردد ظرف مدت سه روزکاری نسبت به اصلاح اطلاعات دفتریاتعویض شماره تلفن طرح ساین واعلام آن به آدرس ایمیل bagheri_53361@yahoo.com اقدام فرمایید بدیهی است پس ازمهلت مقررانجمن هیچ مسئولیتی درخصوص عدم ارائه سرویسهای فعال برروی سامانه طرح ساین نداردوکلیه عواقب بعدی بعهده دفترخواهدبودضمناهردفتربایدبه یک سیستم که دارای ویندوز7 seven میباشدویک مودم ارتباطی مجهز باشددرخاتمه دفاتری که اسامی آنهاجزء لیست نمیباشدفاقد مشکل میباشندوآمادگی لازم رادرخصوص مراجعه نماینده مخابرات داشته باشند

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

ممنوعیت فعالیت دفاترخارج ازمحیط دفترپیشخوان

اطلاعیه مهم وفوری

ممنوع
مدیران محترم دفاترپیشخوان استان سمنان
باسلام واحترام نظربه ممنوعیت فعالیت دفاتردرخارج ازمحیط اداری اخیرافعالیت برخی ازدفاتردرخارج ازدفترمشاهده گردیده که این موضوع مغایرآیین نامه میباشد لذاخواهشمنداست نسبت به رعایت دقیق آیین نامه اقدام لازم رامعمول فرمایید.عدم رعایت ایین نامه تخلف محسوب گردیده وبامتخلفین برخورد خواهدشد
عالیت خارج ازدفتر

اطلاعیه تکمیل واصلاح اطلاعات طرح ساین

ساین

به اطلاع مدیران محترم دفاترپیشخوان استان سمنان میرساندذیلالیست دفاتری که امکانات فنی ویاخطوط تلفن معرفی شده آنهادارای مشکل بوده به پیوست به حضورارسال میگردد خواهشمنداست به قیدفوریت نسبت به اصلاح آن اقدام لازم رامعمول نموده وازنتیجه انجمن رامطلع فرمایند.
لازم به نوضیح است دفاتری که شماره تلفن معرفی شده آنهادارای اینترنت میباشد بایستی نسبت به تعویض خط تلفن اقدام نمایند.
بااحترام
لیست فرمت اکسل:لیست دفاتردارای مشکل طرح ساین

روابط عمومی انجمن صنفی دفاتراستان سمنان

مالیات ارزش افزوده خدمات همراه اول

مدیران محترم دفاترپیشخوان استان سمنان باسلام واحترام ذیلاعین نامه ریاست محترم انجمن به مدیرعامل محترم مخارات استان سمنان درخصوص تعیین تکلیف مالیات ارزش افزوده خدمات همراه اول جهت هرگونه بهره برداری به حضورارسال میگردد.

ارزش افزوده

روابط عمومی انجمن صنفی دفاترپیشخوان استان سمنان